info@ambrabrno.cz
Logo

ÚVOD

Americká a britská angličtina
Překlady, tlumočení, jazykové korektury, výuka
Jazyková agentura AmBrA Brno

Od roku 1974

Jazykové korektury v angličtině prováděny rodilými mluvčími s dosaženým (všeobecným) univerzitním vzděláním.
Výuka jazyka vedena českým učitelem po návratu z 18 let trvajícího pobytu v USA.

Reference:
Překlady: 1974 - 1977 překlady odborných článků a obchodních a průmyslových prospektů z nejrůznějších oborů pro Norské velvyslanectví v Praze; 1980 – 1998 překlady pro HSA-UWC, New York City, Washington, D.C.; od 1999 do nynějška překlady a jazykové korektury v rámci agentury AMBRA Brno pro různé překladatelské agentury v ČR (např. HOPE Brno) a instituce a firmy (např. MUNI pedagogická fakulta, Národní památkový ústav, AMOSDESIGN).

Překlady a jazykové korektury provádíme v elektronické podobě v zaručené kvalitě, provedené rodilými mluvčími, na požádání s barevně označenými zkorigovanými či doplněnými písmeny, slovy a interpunkcí. Obtížné odborné výrazy konzultujeme s odborníky a případně přidáváme doplňující vysvětlení. Orientační cena: 180 Kč/normostrana (tj. 1800 úhozů, včetně mezer).

Výuka anglického jazyka: 1998 – 2004 - jazyková agentura Albion Brno (Střední vojenská škola J. Žižky, Moravská Třebová; Vojenská akademie, Vyškov); od 2005 do nynějška – jazyková agentura AMBRA Brno (MUNI Brno; AMOSDESIGN Brno; MENDELU Brno; personál Dětské nemocnice Brno)
Pro výuku využíváme elektronická zařízení pro poslechy, zadávání úkolů (e-mailem atd.), elektronické vlastní výukové materiály, vyučujeme u Vás, u nás, na firmách ve školách a institucích a na dálku přes Skype atd. Učíme rovněž podle Vámi zvolených materiálů a rovněž dodáme patřičné materiály vytištěné na papíře dle potřeby. Orientační cena: 230 Kč/45 min. (při dojíždění k Vám, cena dle osobní dohody dle vzdálenosti a náročnosti cestování).

CV: dokončené vzdělání v anglickém jazyce zaměstnanců AMBRA Brno:
Vedoucí překladatel a učitel angličtiny, Rostislav Čuhel: SCANBRIT – jazyková škola, Bornemouth/Brighton, GB, 1969 -1972; UTS Berrytown, N.Y., USA - dvouleté denní postgraduální humanitní studium 1984 – 1986; 18 let stálého pobytu v USA 1980 - 1998
Jazyková korektorka, rodilá mluvčí, A.Č.: SUNY Fredonia, New York, USA – 4-leté bakalářské humanitní studium
Jazyková korektorka, rodilá mluvčí, M. T. Č.: SUNY Fredonia, New York, USA – 4-leté bakalářské studium filmové tvorby

Certifikáty, potvrzující výši dosaženého vzdělání, předložíme na požádání.

IČO: 68598149    Bankovní spojení: Fio banka: 2800455432/2010

Kontakt: Rostislav Čuhel
Tišnovská 145, 614 00 Brno
info@ambrabrno.cz